Junior Faculty

Non-JF activities and grants

Wenner-Gren Stiftelserna "Hemvändardag" 15 September 2016 (in Swedish only)

2016-08-27

Wenner-Gren Stiftelserna Postdoktorer och unga forskare inbjuds till ”Hemvändardag” på Wenner-Gren Center (Sveavägen 166, Stockholm) torsdagen den 15 september.

Wenner-Gren Stiftelserna inbjuder svenska postdoktorer och unga forskare till en ”Hemvändardag” på Wenner-Gren Center (Sveavägen 166, Stockholm) torsdagen den 15 september. Avsikten är att informera om möjligheter till forskningsfinansiering och diskutera planering av en egen framtida forskningsverksamhet i Sverige. Några av de anslagsgivare och forskningsfinansiärer som kommer att presentera sina program och svara på frågor är: Forte, Vinnova, Stiftelsen för Strategisk forskning, Stint, Riksbankens Jubileumsfond, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Wenner-Gren Stiftelserna. Vi kommer även att diskutera karriärplanering och vad man bör tänka på då man etablerar och leder en forskargrupp.
(Alla föredrag är på svenska).
Om Du önskar delta i Hemvändardagen måste Du anmäla Dig till Maria Helgöstam (maria.helgostam@swgc.org) senast den 2 september. Antalet platser är begränsat.