Junior Faculty

Non-JF activities and grants

Wenner-Gren Stiftelsernas stipendier och anslag - sök senast 3 oktober 2016 (in Swedish only)

2016-08-27

Information från Wenner-Gren Stiftelserna: stipendier och anslag finns att söka med sista ansökningsdag den 3 oktober (information in Swedish only).

Information från Wenner-Gren Stiftelserna: följande stipendier och anslag finns att söka med sista ansökningsdag den 3 oktober:
- Reseanslag (för konferensresor och kurser)
- Symposieanslag (för anordnande av symposier/konferenser)
- Gästforskar- och sabbatsstipendier
- Stipendier för postdoktoral utbildning i Sverige för utländska postdoktorer

Nytt sedan årsskiftet är att alla ansökningar sker elektroniskt. Länk till ansökningsportalen hittar man längst ned på respektive stipendiums informationssida på Wenner-Gren Stiftelsernas hemsida www.swgc.org.