Junior Faculty

Non-JF activities and grants

Forte-seminarium 10 november (in Swedish)

2016-10-20

Seminarium med Forte inför ansökningar 2017 (in Swedish)
 
När?                 Torsdagen den 10 november kl. 13.15 – 15.30
Var?                  BMC, lokal B/A1:111a (bottenvåningen)
Vilka?               Forskningssekreterare Thomas Jacobsson, Forte, Professor Johan Hallqvist, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.  Han är sedan flera år ledamot i Fortes beredningsgrupp ”Epidemiologi och befolkningsbaserade studier”.

Forskningsrådet Forte finansierar forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. I december öppnar steg 1 i Fortes årliga öppna utlysning för projektbidrag, juniorforskarbidrag och postdoc-bidrag. Seminariet är universitetsgemensamt och öppet för alla intresserade forskare. För mer information om Fortes utlysningar se  http://forte.se/nyhet/snart-oppnar-fortes-arliga-oppna-utlysning-for-2017/
 
Anmäl gärna ditt intresse så vi vet hur många som vill ha kaffe!  Maila till forskningssekreterarna@uadm.uu.se
 
Med vänliga hälsningar
Forskningssekreterarna