Välkommen till Junior Faculty

Junior Faculty är en organisation för juniora forskare vid Uppsala universitet. Med 'junior forskare' avses en person som disputerat men som ej ännu har en permanent anställning (lektorat/professur), framförallt forskarassistenter, biträdande lektorer, postdoktorer och forskare.

Junior Facultys syfte är att främja juniora forskares karriär. Detta sker genom aktiv kommunikation och samarbete med universitetetsledningen och fakulteterna, samt genom olika praktiska aktiviteter såsom skrivarstugor, forskarmingel och seminarier. Vi utgör också ett nätverk för juniora forskare vid Uppsala universitet och deltar aktivt i National Junior Faculty, det nationella nätverket för Junior och Future Faculty-organisationer vid olika svenska lärosäten.

För mer information om Junior Faculty hänvisar vi till vår engelskspråkiga sida.