Open science and your career (hybrid seminar)

Syftet med seminariet är att informera yngre forskare om hur UU stödjer forskares övergång till öppen vetenskap, att ge praktiska exempel från forskares arbete mot öppen forskning, samt att ge utrymme för diskussion mellan deltagare och talare.